Forskjellige typer tilskudd

Image: 

Et par briller hvor glassene har forskjellige farger.

 

Opplæringstilskudd (OT)

Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Noen særskilte målgrupper vil ofte ha ekstra kostnader ved deltakelse i og gjennomføring av kurs. Særskilte målgrupper er blant andre:
Personer med funksjonsnedsettelser og personer med særlige omsorgsoppgaver.

VO-satser

Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år. Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.