Frister for kursrapportering i 2019

En animert figur holder en stor blyant og huker av i tre opptegnete ruter.

Funkis har gjort noen presiseringer og endringer når det gjelder frister for å rapportere inn kurs som avsluttes i 2019:

  • Kurs gjennomført i vårsemesteret (januar til og med mai) 2019 skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. september 2019.
  • Kurs gjennomført i sommersemesteret (juni til og med august) 2019 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2019.
  • Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2019.
  • Kurs med sluttdato i desember 2019 skal være avsluttet i kursadministrasjonssystemet innen 17. januar 2020.

Informasjon om reviderte frister er blitt sendt ut til hver medlemsorganisasjon med oppfordring om å sende videre til alle sine lokallag. Vi forventer at sentralleddet i medlemsorganisasjonene hjelper lokallag som kan ha problemer med å rekke fristene.

Denne informasjonen finner du også på forsiden av KursAdmin.

Det er bare å ta kontakt hvis du har noen spørsmål i forbindelse med de nye rutinene eller fristene.

Vi kommer tilbake til endelig frist for årsavslutning 2019.