Årsmøte i Studieforbundet Funkis med vedtektsendringer og 3 nye medlemmer

En mann og en kvinne sitter ved siden av hverandre. Kvinnen smiler til kamera og mannen løfter en kaffekopp.

Et 50-talls personer deltok på årsmøtet i Studieforbundet Funkis sentralt torsdag 25. april. Av disse var 27 stemmeberettigete delegater og representanter fra 3 nye søkerorganisasjoner, fylkesledd og sentralstyre – samt gjester fra FFO og Frivillighet Norge. Takk også til tegnspråk- og skrivetolkene, som alltid gjør en formidabel jobb!

Generalsekretær i VOFO Gro Holstad ble for tredje år på rad valgt som dirigent for årsmøtet, en oppgave hun ledet med stø hånd.

Vedtektsendringer og nytt styre

Det ble vedtatt noen endringer i vedtektene. Disse vil bli presentert som egen sak når oppdateringene er gjort.

Nytt styre ble også valgt. Stor takk til Elisabeth Thomassen fra Norges Fibromyalgi Forbund, som gikk av som 2. varamedlem. Inn kommer Amalie Tveit Pedersen fra Stoffskifteforbundet. Siden ikke alle var til stede på årsmøtet, vil bilde bli lagt ut når det nye styret konstituerer seg på neste styremøte 27. mai.

Nye medlemmer

Det er alltid stort å oppleve at studieforbundet vokser, og i år kunne årsmøtet ønske 3 nye medlemmer velkommen:
Norges Handicapforbunds Ungdom (NHFU), Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO) og Norges Førerhundforbund (NFF).
Dette betyr at Funkis-familien nå teller 89 medlemmer.

4 personer står samlet. Den ene deler ut tøynett med små gaver oppi.

De nye medlemmene vil bli ytterligere presentert i en annen artikkel her på siden.

Hilsen fra FFO

Inviterte gjester til årsmøtet var Helene Thon fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Nancy Herz fra Frivillighet Norge. Thon viste til det gode samarbeidet Studieforbundet Funkis og FFO generelt har hatt over lang tid, og spesielt det felles prosjektet med utforming av kurs i brukermedvirkning og likepersonarbeid som vi har hatt.

En dame står ved en talerstol og snakker til en forsamling mennesker.

Hun var imponert over veksten som Funkis har kunnet vise til gjennom flere år, og som, til tross for en liten nedgang i timetall i fjor, har gjort oss til et av de største studieforbundene i landet. Hun benyttet også anledningen til å gratulere Funkis  med 25-års jubileum i år.

Opplæring: Barriere eller mulighet i frivilligheten?

Nancy Herz ga et spennende og tankevekkende foredrag om temaet opplæring, og hvorvidt den kan skape barrierer eller muligheter i frivilligheten. Hun påpeker at opplæring har en viktig tilleggsfunksjon, nemlig å gi verktøy til mestring, og at fellesskapet i frivillige organisasjoner skaper samhold og forebygger ensomhet.

 

En kvinne står og snakker og gestikulerer. En annen kvinne ved siden av sitter og noterer på et ark, mens en tredje kvinne tolker med tegnspråk.

Og hva er frivillighet? Er definisjonen på frivillig arbeid «bare» at vi gjør noe helt konkret for andre? Nei, mener Herz: Å være med i en organisasjon og gjøre noe sammen fordi det er gøy er i seg selv en frivillig innsats. Hun viste til Frivillig.no sitt arbeid for å rekruttere bredt og inkluderende til frivilligheten.

Hun snakket om at demokratiet virker best når vi må tilrettelegge ekstra for mennesker som ellers ikke hadde kunnet ta del i organisasjonslivet.

Avklare forventninger

Herz understreket ikke minst viktigheten av å avklare forventninger på forhånd. Kan for eksempel et opplæringskurs på 20 timer bli en barriere, dersom deltakeren ikke er forberedt på å gjennomgå dette? I følge evalueringsrapporten for Frivillig.no kan høye krav til kursing før den frivillige kommer i gang med aktiviteten i noen tilfeller:

 • Gi inntrykk av forpliktende og krevende aktivitet
 • Gjøre at den frivillige føler seg bundet
 • Hindre rask oppstart
 • Øke faren for at den frivillige mister interessen før oppstart

Det kan være lurt å ha en sjekkliste som ser omtrent slik ut:

 • Hvem vil vi ha med?
 • Hva skal de gjøre?
 • Hvordan kommer de i gang?
 • Hvorfor skal de velge akkurat oss?
 • Hva må de lære?
 • Kan man begynne litt før ferdig opplæring?
 • Hvordan er opplæringen satt opp?
 • Hvordan legger vi til rette for dem?

Hele presentasjonen til Nancy Herz finner du nederst i artikkelen.
Rapporten kan leses her .

 

 

Dokument: