Studieforum med TRT i fokus

Flere mennesker sitter på rekker ved langbord vendt mot et stort lerret.

Tilretteleggingstilskudd (TRT) var hovedsak på vårens Studieforum. Et tema som tydeligvis engasjerer mange: Nærmere 40 personer fra 24 organisasjoner var påmeldt og hadde tatt veien til Røde Kors’ lokaler denne andre dagen i april.

Som mange har fått med seg har det skjedd flere endringer i utregninger og tildelinger av TRT det siste året. Det er Kunnskapsdepartementet ved Kompetanse Norge som har pålagt oss nye rutiner for fordeling av TRT, og det har tatt tid å utarbeide et nytt system. Det er forståelig at kursledere syns disse endringene har vært vanskelige å forstå og sette seg inn i. Mange stilte spørsmål, og vi håper de fleste fikk svar på disse etter Studieforum på tirsdag.

TRT på ett skjema fra 31. mars

De viktigste endringene er at søknadsprosessen nå er samlet på ett skjema.
Dette gjelder fra 31. mars og kan lastes ned på vår hjemmeside.

Mann som smiler og holder opp et skjema.

Minstebeløp å søke på er nå kr 500. Frivillig innsats kan føres opp som kr 200 per time. Dokumentert tilrettelegging på inntil kr 3000 kan søkes direkte til Studieforbundet Funkis. Utgifter til TRT som overstiger kr 3000 må være godkjent av organisasjonen sentralt.

Nytt er også at opplæringstilskuddet (OT) er økt til kr 100 per time.

Organisasjonene har ofte egne interne rutiner for hvordan de budsjetterer tilskuddene fra Funkis. Kursarrangører bør derfor ta kontakt med sitt sentralledd for å bli kjent med TRT-fordelingen i egen organisasjon.

TRT i Voksenopplæringsloven

Tilretteleggingstilskudd er lovfestet i Voksenopplæringsloven fra forskrift §8:

"Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til opplæringstilskuddet. Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall kurstimer gjennomført av deltagere med dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen. Det skal foreligge materiale som redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen".

"§7: Tilretteleggingstilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltaking i opplæring".

En kursarrangør som vil få ekstra utgifter for å ivareta deltakeres behov for tilrettelegging, kan søke om TRT.  Eksempler på hva som er tilrettelegging finner du i TRT-skjemaet.

Mann står foran et lerret som viser summem 35 004 922 og Nr. 1

Studieforbundet Funkis fordeler årlig over kr 35 000 000 i OT og TRT. Det gjør oss til det største studieforbundet når det gjelder fordeling av tilskudd i kroner og øre.

Presentasjonen i sin helhet finner du vedlagt nederst i artikkelen.

 

Dokument: