Frivilligheten viktigere for samfunnet enn politikerne er klar over

En mann og en kvinne sitter ved siden av hverandre. Kvinnen snakker inn i en mikrofon.

Regjeringens frivillighetsmelding drøfter i liten grad hvilken betydning frivillighetens læringsarena har for samfunnet, mener Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Tirsdag 19. februar gjennomførte Stortingets Familie- og kulturkomité åpen høring der Vofo la fram sitt syn.
Les hele artikkelen og Vofo's høringsnotat her