Liten nedgang i timetall for 2018

Animert figur som klamrer seg til en nedadgående pil.

Funkis formidlet støtte til 155 790 kurstimer, fordelt på 7526 kurs med 52 336 deltakere i 2018. Dette er en nedgang i timetall for første gang siden 2009, da fugleinfluensaen hindret våre grupper fra å delta på kurs. Denne gangen var det påleggene fra Kompetanse Norge om å innføre nye og mer krevende rutiner for tilretteleggingstilskudd som ble utfordrende for en del kursarrangører.

Vi håper utviklingen i 2019 vil vise at våre studieledere håndterer endringene med litt tid og god hjelp underveis.

Du kan lese mer om hvordan du søker TRT-tilskudd her.

Ellers er det bare å ringe Studieforbundet Funkis på tlf. 06 315 dersom du står fast og trenger veiledning.