Årets fylkessamling vel gjennomført

Styret i Funkis ønsker velkommen til fylkessamlingen

15. - 17. februar var ledere og fylkesrepresentanter fra Funkis samlet over en helg på Scandic Oslo Airport i Gardermoen. Det ble fullt program med nyttige diskusjoner, gruppearbeid og foredrag. Hensikten med fylkessamling er å åpne for erfaringsutveksling og samarbeid mellom fylkene i Funkis. Fylkessamlingen ble åpnet av styret i Funkis, som ønsket velkommen ved å introdusere deltakerne og helgens program.

 

 

Parallelle diskusjoner og felles gjennomgang

Fylkessamlingen tok opp sentrale temaer som skulle være av interesse for fylkene slik at de kunne utveksle erfaringer og diskutere viktige problemstillinger. I første del av programmet, ble fylkesrepresentantene plassert i grupper med ulike temaer og parallelle diskusjoner:

  • Kontingent i fylkene v/Funkis Trøndelag og Marianne Ween          
  • Sammenslåing og tilskudd i fylkene v/Funkis Østfold og styret      
  • Kompetanse og samarbeid i fylkene v/Funkis Møre og Romsdal og styret

Etter parallelle diskusjoner, ble det åpnet for rapportering i plenum hvor det kom flere gode innspill til de ulike temaene. Det ble blant annet diskutert løsninger for å samle inn medlemskontingenter. I forhold til fylkessammenslåing, var det også en felles enighet om at det er viktig at fylkene har positiv dialog og er løsningsorienterte underveis i prosessen. I tillegg ble det lagt opp til diskusjoner rundt hvordan fylkene skal bidra med og synliggjøre kompetansen i sine regioner. 

Mann prater til forsamling

Vedtekter, etiske retningslinjer og omdømme

Kristin Kvalsnes fra Funkis Hordaland ledet diskusjonene om vedtekter og etiske retningslinjer. Der var det felles enighet om at vedtektene bør være spesifiserte og såpass klare at det ikke finnes den minste tvil om hvordan de skal gjennomføres. Det ble også laget nye forslag og omformuleringer til etiske retningslinjer, som angir rammen for hvilke etiske krav Studieforbundet Funkis stiller. I tillegg skal de etiske retningslinjene fungere som verktøy for å påvirke adferd, kultur og omdømme i Funkis.

Omdømme er et viktig punkt som også var utgangspunktet for gode innspill i fylkessamlingen. Omdømme er et begrep som handler om hvilke meninger omverdenen har om organisasjonen, hva oppfattelsen av organisasjonen er og hva som forventes av den. Her ble fylkenes roller og deres ansvar tatt opp, og det ble diskutert hvordan fylkene kan øke tilstedeværelsen til Funkis og deres organisasjoner. Noen gode forslag var blant annet å reise mer ut, lage gode møteplasser og samarbeide med andre. Det var også en felles enighet om å bruke sosiale medier mer aktivt for å kommunisere gode læringshistorier gjennom kurs som tilbys av organisasjonene.
Kvinne prater til forsamling

Rutiner for tilretteleggingstilskudd og FunkisApp

Rådgiver i Studieforbundet Funkis, Odd Erik Randen, startet søndagens program med å introdusere tall og tilrettelegging for Studieforbundet Funkis. Dette var en mulighet for fylkesrepresentanter å stille spørsmål og få oppklart eventuelle usikkerheter rundt regler og rutiner for sekretariatet i Funkis. 

Man prater til forsamling

Vesa Zeka fra Funkis-sekretariatet avsluttet programmet med å holde en kort presentasjon av Funkis App, et prosjekt støttet av Ekstrastiftelsen som tar sikte på mikroleksjoner og nanolæring. Selv om informasjonsvideoen fremdeles ikke er ferdigstilt, ble det vist noen mikroleksjoner og videoklipp som har blitt gjennomført i samarbeid med Norsk Nettskole. Disse skal legges ut i FunkisAppen som Studieforbundet planlegger å benytte som en ekstra informasjonskanal rettet mot sentrale studieledere i medlemsorganisasjonene.

Mellom gruppearbeid og foredrag, ble det også tid til kaffeprat og gode diskusjoner gjennom frokost, lunsj og middag. Det ble også lagt opp til en god økt med jobbstrekk initiert av Randi Kluge Vatne fra Funkis Rogaland. Dette var en aktivitet som alle hadde nytte av underveis i fylkessamlingen. Mot slutten kom det gode tilbakemeldinger om samlingen, som ble oppfattet som givende og nyttig. Sekretariatet i Funkis har fått flere kommentarer fra evalueringsskjemaer som vi vil ta hensyn til i videre samlinger. Eva Høili, styremedlem i Studieforbundet Funkis og organisasjonsrådgiver i Multippel sklerose-forbundet i Norge, avsluttet samlingen med et flott utsagn som vi håper alle tar med seg videre:

«Å komme sammen er begynnelsen, å fortsette er fremgang, men å arbeide sammen er suksess».

Kvinne står og instruerer foran mennesker
Deltakere på fylkessamlingen smiler til kamera