Satser og frister for 2019

Animert figur som krysser av i 3 felter med en blyant.

Studieforbundet Funkis fordeler hvert år to typer statlige tilskudd til medlemsorganisasjonene: opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT). For 2019 er det noen endringer som det er viktig at sentralleddene videreformidler til sine lokallag.
Den hyggeligste nyheten er at OT øker fra kr 80 til kr 100 per time!

Opplæringstilskudd (OT)

 • Minstesats kr 400 opprettholdes:
  kr 400 for kurs uten eller inntil kr 400 i utgifter  
 • Økning i OT til kr 100 pr. time (nytt): kr 100 per kurstime med dokumenterte utgifter

Tilrettelegging (TRT) 

 • Minstebeløp å søke på er nå kr 500 (nytt)
 • TRT-skjema er redusert til ett skjema, fra kr 500 og oppover (nytt)
 • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
 • Krysse av i skjemaet for at beløp over kr 3000 er godkjent av organisasjonen sentralt
 • Kun kryss i skjema for gjeldende tiltak, totalsum skal føres nederst i norske kroner (nytt)
 • Frivillig innsats, kr 200 per time. Maks 15 timer = kr 3000. 

  Husk: kun TRT skjema er ikke nok for å behandle søknaden. Du må også legge søknadsbeløp under «økonomi»/«søk om tilskudd», og sende kurset til godkjenning.  Utgifter og inntekter i forbindelse med kurs, med unntak av frivillig innsats, skal føres i økonomidelen av KursAdmin som kostnader og inntekter.  Her føres alle kostnader og inntekter, både ordinære kostnader til kurset og merkostnadene til tilrettelegging.

Gjeldende frister for 2019

 • Kurs fra 2018 skal være inne til godkjenning innen 31. mars 2019. Etter denne fristen godtar vi kun TRT-skjema fra 2019. Kurs fra 2018 som registreres i KursAdmin vil overføres til 2019 og får tilskudd etter satser for 2019. 
 • Kurs fra vårsemesteret skal være inne til godkjenning før 15. september 2019.
 • Kurs fra sommersemesteret (juni-juli-august) skal være inne til godkjenning innen 30. november 2019.
 • Denne informasjonen vil også være tilgjengelig på forsiden av KursAdmin. 

Har du spørsmål i forbindelse med de nye rutinene eller fristene? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!
 

Dokument: