Forenklinger i tilretteleggingstilskudd: En vennlig påminnelse

Funkis logo med solsikker

En vennlig påminnelse til alle studieledere om forenklingene i tilretteleggingstilskudd. Studieforbundet Funkis fått inn noen skjemaer som vi må rette på og sende tilbake på grunn av feil og mangler. Derfor er det viktig å tenke på følgende når du laster opp TRT-skjema. Dette gjelder spesifisert skjema (blå):

1. Husk at du skal krysse av for at organisasjonen sentralt har godkjent alle beløp over kr. 3000. Hvis ikke det er krysset av, så vil ikke søknaden bli behandlet av oss.

2. På blått skjema skal du ikke krysse av, men spesifisere de ulike tiltakene med beløp i kolonnen. Mens det holder å krysse av i forenklet skjema (gul), skal beløp(ene) stå klart og tydelig i de ulike tiltakene og til slutt føres i «totalt søknadsbeløp».