Likepersonssamling for Norges ME-forening

En kvinne presenterer foran kursdeltakere.

Forrige uke hadde Studieforbundet Funkis gleden av å være med på likepersonssamlingen for Norges ME-forening. Seminaret ble organisert i Asker og samlet likepersonsansvarlige fra de ulike fylkene i Norge. Noen deltakere hadde mange års erfaring med likepersonsarbeid, noen var helt nye. Formålet med samlingen var først og fremst å etablere et godt samarbeid, bygge nettverk og hente ideer fra hverandre. Ansatte fra Funkis ble også med for å fortelle om nytt kursopplegg og rolleforståelse for likepersoner, i tillegg til å presentere virksomheten og de ulike tilskuddstypene i studieforbundet.

Myalgisk encefalopati: en kronisk utmattelsessyndrom

Betegnelsen myalgisk encefalopati (ME) oppsto i 1956 og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne- og ryggmarg. Myalgisk encefalopati er også kalt for kronisk utmattelsessyndrom, og berører mennesker i alle aldre. I tillegg til utmattelse, kan personer med ME også få tilleggssymptomer som søvnforstyrrelser, smerter, svimmelhet og feberfølelse. Årsaken til ME er ukjent og det finnes ingen diagnosespesifikk test eller helbredende kur. Utredning består av en rekke undersøkelser for å avdekke om det er andre sykdommer som kan forklare sykdomsbildet. Siden 1987, har Norges ME-forening jobbet for å videreføre god, oppdatert og forskningsbasert informasjon om ME til både pasienter, pårørende og helsevesen. Foreningen arbeider for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparatet.

Deltakere fra likepersonssamlingen i ME-foreningen

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er grunnpilaren i det helsearbeidet organisasjonene bidrar med til det norske samfunnet. Det å leve med funksjonshemminger og kronisk sykdom er for mange en ensom opplevelse. Derfor er målet med en likepersonstjeneste å ha en kontaktperson som selv har samme erfaringer som pårørende og som har fått grundig opplæring i å være en likeperson.

I forbindelse med seminaret og likepersonsarbeid, var også ansatte fra Studieforbundet Funkis til stede i samlingen og ble ønsket velkommen av Elin Myklebust, rådgiver i Norges ME-forening. Generalsekretær i Studieforbundet Funkis, Marianne Ween, var til stede for å presentere nytt opplæringsmateriell og utdype rolleforståelsen i likemannsarbeid. Marianne utdypet også viktigheten av å skape interesse rundt likepersonsarbeidet. Gjennom økt kunnskap og ny giv for likepersonsarbeid, skal kurset for eksempel kunne bidra til rekruttering av nye likepersoner innad i organisasjonene. Innføringen ga også deltagerne gode tips og råd for hvordan arbeid rundt likepersonskurs kan organiseres. Egenskaper som er viktige for å være en likeperson ble også tatt opp. En likeperson må først og fremst være et medmenneske og fungere som en ikke-profesjonell veileder som lytter, setter grenser og ser muligheter.

Rådgiver Odd Erik Randen var også til stede for å snakke om Funkis sine arbeidsområder og de ulike tilskuddstypene. Her fikk likepersonsansvarlige en innføring i studieplaner og den pedagogiske virksomheten i Funkis. Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål rundt kurstilskudd, søknadsprosessen og den pedagogiske virksomheten.

Vi takker rådgiver Elin Myklebust og likepersonsansvarlige i Norges ME-forening for at de tok oss godt imot. Du kan lese mer om foreningen her.