Nye forenklinger for tilretteleggingstilskudd

To nye forenklinger for tilretteleggingstilskudd til alle studieledere. Dette er også viktig informasjon som vi håper studieledere viderefører til sine lokallag. En viktig endring er at det nå er mulig å få tilskudd for frivillig innsats.

To nye skjemaer for tilretteleggingstilskudd

1) Vi har nå laget to skjemaer for tilrettelegging som skal gjøre det enklere for dere å søke tilskudd. Disse er delt inn i forenklet skjema og spesifisert skjema som dere finner vedlagt. En viktig endring er at det nå er mulig å få tilskudd for frivillig innsats.

  • Forenklet skjema (gul) beløp kr. 1000: Her holder det å krysse av ett eller flere gjennomførte tilretteleggingstiltak.
     
  • Spesifisert skjema (blå) fra kr. 1000: Kursarrangør må skrive beløp for gjennomførte tiltak og oppgi totalt søknadsbeløp i slutten av skjemaet. NB: Søknader med spesifiserte kostnader fra 3000 må være godkjent fra organisasjonen sentralt!

Åpning for etterbetaling av tilretteleggingstilskudd

2) Åpning for etterbetaling til de som ikke har søkt tilretteleggingstilskudd: Søknader om etterbetalinger med utfylt forenklet skjema (gul) kan nå sendes til tilretteleggingstilskudd@funkis.no. Dette forutsetter at man har TRT-utgifter, inkludert frivillig innsats. Frist for innsending er 1. desember.

Husk at det er kun ett av skjemaene man kan benytte per kurs!

Denne informasjonen er også tilgjengelig på forsiden i KursAdmin og vår Facebook-side. Skjemaer finner dere også nederst på siden under fanen "Tilskudd".

For å spre denne nyheten, er vi avhengige av at studieledere videresender informasjonen til sine lokallag og oppfordrer dem til å søke. Hvis dere har flere spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på post@funkis.no eller 06315. Kontaktinformasjon finner du også her.

 

Dokument: