Utlysning av reisestipend 2019

Fly over et tastatur

Voksenopplæringsforbundet utlyser reisestipend for 2019.  Reisestipend søkes elektronisk på  https://www.voforeisestipend.no. Søknader sendes på elektronisk skjema til Studieforbundet Funkis innen mandag 19. november 2018.
 

 

 

 

Formål: Kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Maksimalsatser for stipend:

- Danmark og Sverige: kr.5.000
- Finland, Barentsregionen og Baltikum: kr.6.000
- Europa for øvrig:   kr.7.000
- Andre verdensdeler: kr.9.000

Forutsetninger for tildeling og utbetaling:

Søkere som får tildelt reisestipend må rapportere tilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet.  Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Forark 
 • Reisested
 • Reisevarighet
 • Formålet med reisen
 • Hvem du besøkte
 • Nytteverdi for egen utvikling og egen organisasjon 
 • Skal være minimum 2 sider 
 • Bilder (det er kun et ønske, men ikke pålagt)
 • Kopi av reiseutgifter som fly-, og togbilletter el. skal sendes inn sammen med reiserapport. 

  Voksenopplæringsforbundet forbeholder seg retten til å bruke rapporten som et viktig supplement til vårt informasjonsarbeid. Dersom de overnevnte kravene ikke er fullfylt, kan bevilgningen kreves tilbakebetalt. Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2013-2018) vil ikke bli vurdert. 

 Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. 
Søknader sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen mandag 19. november 2018. skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no.

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO innen fredag 30. november 2018.
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter fristen.  Se formell utlysning vedlagt.
 

Dokument: