Personvernerklæring

Logo personvern

Personvernerklæringen til Studieforbundet Funkis gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenestene våre overfor medlemsorganisasjoner og andre vi jobber med.

Fra våre medlemsorganisasjoner innhenter vi nødvendige kontaktopplysninger for:

- organisasjonen
- kontaktpersonene
- deres delegater til vårt årsmøte
 

Opplysningene inneholder navn, e-postadresse og evt telefonnummer. I tilfeller der man har dette vervet som frivillig (ikke er ansatt i organisasjonen), oppgis deres private e-postadresse eller telefonnummer.

Medlemsopplysningene er grunnlag for å opprettholde medlemskapet og å gi tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Vi trenger også opplysningene for å gjennomføre internkontroller i tråd med kravene i voksenopplæringsloven i forbindelse med offentlig tilskudd til studieforbund.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan sendes til generalsekretær Marianne Ween på e-post marianne@funkis.no. Spørsmål om personvern i KursAdmin kan også rettes til Marianne. I vedlagte dokument kan dere lese mer om personvernerklæringen.

Dokument: