Løft hendene, vi lærer norsk tegnspråk!

Læreren står foran klassen og forklarer med tegnspråk.

Mange av kursene som Studieforbundet Funkis fordeler tilskudd til, er organisert av lokallagene til Norges Døveforbund. Som ansatt i Studieforbundet Funkis, fikk jeg gleden av å være med på tegnspråkkurs nivå 1 som organiseres av Oslo Døveforening. Her fikk jeg muligheten til å bli bedre kjent med Norges Døveforbund og deres lokallag, og lære mer om norsk tegnspråk.

 

Oslo Døveforening og deres aktiviteter

Oslo Døveforening er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og har også flere grupper innad i foreningen. Disse omfatter blant annet Bridgeklubben, Kvinneforeningen, Seniorforeningen og Ungdomsklubben. Oslo Døveforening er derfor opptatt av at døve personer skal være aktive og finne tilhørighet i sitt lokallag. I tillegg følger et fullt program med flere aktiviteter i Oslo-området, alt fra tegnspråk-kafé til sjakk-treff og internasjonal buffet organisert av Flerkulturelt utvalg.

Foreningen tilbyr også tegnspråkkurs fordelt over flere nivåer, og de fleste avholdes på Nydalen videregående skole. Tegnspråkkurs nivå 1 organiseres i form av ukentlige kurs med 3 undervisningstimer fordelt på 8 uker. I forkant av kurset, fikk jeg gleden av å bli kjent med Vidar R. Sæle, daglig leder i Oslo Døveforening. Vidar er selv døv, og hadde med seg en tegnspråktolk som vi kommuniserte gjennom. Han var også tilstede under selve kurset og ga en innføring i både foreningens arbeid og opplegget i deres tegnspråkkurs. I tillegg til å ha ansvar for planleggingen, er Vidar også med på å observere hvordan de fagansvarlige bruker tegnspråk under de ulike leksjonene slik at kursene kvalitetssikres.

Læreren står foran klassen og forklarer med tegnspråk.

Tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. I tegnspråk er det ikke bare bruken av hendene som skaper språket, men også munnbevegelser, mimikk, bruk av kroppen og hodets bevegelser. Målet med tegnspråkkursene er at man skal lære å kommunisere med døve og tegnspråkbrukere på en naturlig måte. Tegnspråkkurset jeg besøkte var lagt opp med ulike leksjoner og øvelser hvor man både lærer å bruke og avlese tegn. Jeg ble møtt av ti deltakere i et klasserom, hvor leksjonene var satt opp både i fellesskap og i grupper. I klasserommet var det spesielt viktig at det var stille slik at all kommunikasjon skulle foregå gjennom tegnspråk.

Ikke internasjonalt

Før jeg besøkte kurset, må jeg innrømme at det var mye kunnskap jeg manglet i forbindelse med norsk tegnspråk generelt. I motsetning til hva mange tror, er det nemlig slik at tegnspråk slett ikke er internasjonalt og har heller ikke et eget skriftspråk. Det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden og selv dansk, svensk og norsk tegnspråk er ulike, på lik linje med de talte språkene. Det som overrasket mest, var at det også er ulike tegnspråkdialekter i Oslo og Trondheim, basert på hvor de gamle døveskolene fantes. Det er også forskjeller i hvordan eldre og yngre mennesker bruker tegnspråk. Når man lærer seg tegnspråk, blir man dermed kjent med en annen kultur, som er mer basert på det visuelle enn det mange er vant til. I løpet av det korte besøket, fikk jeg en større forståelse for akkurat dette!

På slutten fikk jeg med meg et hefte i tegnspråkkurs nivå 1. Nå er jeg også klar til å løfte hendene og sette i gang! 

Bilde av forside med tegnspråkkurs og håndbevegelser

Vi takker Oslo Døveforening for en lærerik time med engasjerte fagansvarlige og ivrige kursdeltakere. Slike besøk er en god bekreftelse på det Studieforbundet Funkis bidrar med i arbeidet sitt: Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring! 

Her får du noen gode råd for kommunikasjon med døve:

1. Det bør være en til to meters avstand mellom deg og den døve.
2. Ansiktet ditt bør være godt belyst. Stå ikke foran et vindu, eller ha lys bak deg.
3. Vend alltid ansiktet mot den du snakker med, og hold øyekontakten hele tiden.
4. Snakk rolig og med tydelige munnbevegelser. Men du trenger ikke å overdrive.
5. Snakk litt langsommere.
6. Bruk et enkelt språk og ikke bruk lange setninger.
7. Bruk mimikk og kroppsspråk. Det er lov å peke. Blant døve er peking helt naturlig.
8. Snakk ikke med drops, tyggegummi eller annet i munnen.
9. Dekk ikke over munnen med hendene eller noe annet. Og ikke snu ryggen til mens du snakker.

Du kan lese mer om Oslo Døveforening her.

Anbefal artikkel på facebook