En kort innføring i universell utforming

Illustrasjon av mennesker i ulike aldre og funksjonsevner.

Universell utforming (forkortelse UU) tar utgangspunkt i at alle omgivelser, produkter og tjenester skal benyttes av så mange som mulig, uansett funksjonsevne. Begrepet bygger på ideen om likeverdig tilgjengelighet, og ble for første gang brukt i 1997. Da var målet at planlegging og design skal bli brukt av alle mennesker, men i dag omfatter begrepet også IKT-løsninger som opprettelser av nettsider.

Inkludering og deltakelse

Funkis støtter voksenopplæring og kompetansebygging hos funksjonshemmedes organisasjoner. Vår erfaring, og kunnskap vi har samlet over tid, har vist oss at universell utforming ikke minst er viktig for nettsider og IKT-løsninger. Blinde, svaksynte, dyslektikere, bevegelseshemmede og andre mennesker med funksjonsnedsettelser bruker PC og internett hver dag. Men for å få fullt utbytte av informasjon på nett, er disse menneskene avhengige av at skrifttyper, kontraster og liknende tilfredsstiller kravene til universell utforming på web.

Universell utforming fungerer som en strategi for inkludering og deltakelse. Å sørge for allmenne løsninger av god kvalitet krever gode forkunnskaper om de ulike behovene i samfunnet. For å foreta kvalitetsarbeid, må man ta derfor noen steg tilbake og teste om funksjoner er brukervennlige, forståelige og uten hindringer. Farger og kontraster må blant annet fungere optimalt for at personer med nedsatt funksjonsevner skal kunne navigere seg på web. I tillegg er det også viktig med forstørring av tekst, overskrifter og ikke minst tastaturnavigering slik at all funksjonalitet skal være mulig å benytte ved hjelp av tastatur alene og med tastatur sammen med hjelpemiddel.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Direktoratet for IKT har kommet med en veiledning og oversikt over minimumskravene som er omfattet av forskriften. Den finner du i løsningsforslag for web på deres hjemmeside. Universell utforming omfatter en inkluderende planprosess som tar sikte på at alle skal føle seg som likeverdige samfunnsborgere. Studieforbundet Funkis jobber for å bevare og utvikle slike løsninger, spesielt når vi kommuniserer med våre medlemsorganisasjoner. Funkis sin nettside er utviklet i samarbeid med MediaLT, som har sørget for at utseende og struktur er tilrettelagt i tråd med kriteriene for universell utforming på web.

Anbefal artikkel på facebook