Nytt kommunikasjonskonsept i VOFO: Næring til læring

Bilde av forskjellige frøposer

Voksenopplæringsforbundet har utviklet et nytt kommunikasjonskonsept som for første gang ble brukt under Arendalsuka. Den har blitt godt mottatt og hovedformålet er å samle, styrke og løfte kommunikasjonen hos de relevante målgruppene. 

Med 14 ulike studieforbund og 475 medlemsorganisasjoner, er Voksenopplæringsforbundet en paraplyorganisasjon med mange interesser å ivareta. Forbundet vil også fungere som et fleksibelt system som folk kan dra nytte av under læringsprosessen. For å oppnå dette, er det viktig å utvikle et kommunikasjonskonsept som både er relevant og bærekraftig over tid.

Opplæring i studieforbundene gir folk muligheter til å lære noe nytt og utvikle kompetansen de trenger - der de bor, og når de trenger det. Å sørge for næring til læring er et budskap som alle studieforbund og deres medlemmer bør samles om. Det nye kommunikasjonskonseptet bruker frø som symbolikk. Opplæring gir for eksempel næring til kunnskap, mestring og fellesskap. Hvert av begrepene er trykket på frøposer og symboliserer hva lystbetont livslang læring i vår sektor står for. Med rimelige vekstvilkår vil disse spire og gro og slå ut i full blomst.

Med dette som utgangspunkt, blir nøkkelbudskapet klart:

«Sammen sørger vi for næring til læring ved å samle og styrke organisasjoner og studieforbund. Gjennom opplæring og utvikling sprer vi muligheter og kunnskap over hele landet og får lokalsamfunn til å spire og gro».

Under Arendalsuka fikk blant annet Heikki Holmås, Liv Ullmann, Anne Grosvold og stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde utdelt sine frøposer. Studieforbundet Funkis håper disse spirer og slår ut i full blomst. Vi gratulerer også Voksenopplæringsforbundet med et godt gjennomtenkt konsept!