Funkis med styremedlem i VOFO

Tre kvinner står sammen og smiler.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) avholdt sitt årsmøte 31.mai, hvor blant annet nytt styre ble valgt. Styreleder i Funkis, Kristin Berglann Tronrud fra Norges Blindeforbund, rykket opp fra vervet som 1. vara til styremedlem. 

 

 

 

 

 

I perioden 2018-2019 er VOFO's styre sammensatt på følgende måte:

  • Inge Carlén (leder), Studieforbundet Næring og Samfunn
  • Gro Svennebye (nestleder),  Studieforbundet AOF Norge
  • Kjærsti Gangsø , Studieforbundet kultur og tradisjon
  • Ludvig Claeson, Musikkens studieforbund
  • Kristin Berglann Tronrud, Studieforbundet Funkis
  • Ingebjørg Gram, Studieforbundet Folkeuniversitetet
  • Mats Grimsgaard, ansatte i VOFO
  • Trond Vegard Sagen Eriksen (1. varamedlem), Akademisk Studieforbund
  • Harald Skarsaune (2. varamedlem), Kristelig studieforbund
  • Astrid Krohn (varamedlem), ansatte i VOFO

Flere bilder fra VOF's årsmøte finner du på VOFO sin side på Facebook.
 

Anbefal artikkel på facebook