Nye TRT-rutiner: Hittil har det gått fint

En mann ikledd hvit skjorte ser og peker mot sin venstre side.

Fra 1. april i år startet Funkis med nye rutiner for tilretteleggingstilskudd. Rutinene innebærer at tilretteleggingstiltak nå skal dokumenteres med kostnader for hvert enkelt kurs.
Dokumentasjonen lastes opp på eget skjema i KursAdmin.

Tematikken om nye rutiner var satt på dagsorden på studieledersamlingen i Tromsø 24.-26. april. I tillegg hadde vi flere individuelle møter med våre medlemsorganisasjoner for å forklare endringer og diskutere organisasjonens tilretteleggingsbehov. Funkis fortsetter med slike møter og oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å ta kontakt ved spørsmål om de nye rutinene.  

Fungerer bra så langt

Foreløpig forvaltning av tilretteleggingstilskuddet har så langt fungert tilfredsstillende. En stor andel av søknadene kommer med riktig utfylt TRT-skjema og med gode begrunnelser for tilretteleggingstiltakene. Det betyr at studielederne sentralt har jobbet godt med å formidle informasjon til lokal- og fylkeslagene. 
De kursarrangørene som mangler begrunnelse eller spesifisering av kostnader for tilretteleggingen får veiledning både fra Funkis og organisasjonene sentralt.

Evaluering til høsten  

Til høsten vil de nye rutinene evalueres, og vi ber alle medlemsorganisasjoner om å si fra hvordan de opplever at de nye rutinene fungerer til tamar@funkis.no. Tilbakemeldingene kan føre til revidering av søknadsskjema og veileder for tilretteleggingstilskudd. 

 

Anbefal artikkel på facebook