Flere deltar på kurs hos studieforbundene

Eldre kvinne med hodetelefoner på. Hun smiler og ser ut som hun danser.

Over 522 000 personer deltok på kurs i regi av studieforbundene i 2017. Det viser at interessen for studieforbundskurs har økt sammenliknet med tidligere år. Studieforbundet Folkeuniversitetet arrangerte flest kurs, mens Studieforbundet Funkis fulgte hakk i hæl.

  

 

Musikkfag mest populært 

Studieforbundene arrangerte til sammen 44 500 kurs i 2017. Ein fjerdedel av disse var innen musikk, etterfulgt av helse-, sosial- og idrettsfag. Opplæringsaktiviteten var størst i Studieforbundet Folkeuniversitetet, med 7851 kurs. Mens Studieforbundet Funkis fulgte like bak, med 7701 kurs, noe som utgjør 17 prosent av kursaktiviteten i studieforbundene totalt i fjor.

En fjerdedel over 60 

En fjerdedel av kursdeltakerne var 60 år eller eldre. Særlig representerte denne aldersgruppa kurs i estetiske- og håndverksfag, utenom musikk, økonomi og ikt-fag og helse-, sosial- og idrettsfag.
På kurs i humanistiske fag, tros- og livssynsfag var nesten halvparten av deltakerne mellom 14 og 19 år. 

Les mer om opplæringsaktiviteten til studieforbundene i statistikkbanken til Kompetanse Norge  

Anbefal artikkel på facebook