Nye personvernregler og Funkis

Gammeldags mappe med en konvolutt oppi. Lås med nøkkel montert på mappen.

De nye personvernreglene gjelder selvsagt også for Studieforbundet Funkis. Alle personopplysninger som våre kursledere registrerer når de søker om kursstøtte, skal behandles sikkert og i tråd med det nye regelverket. Vi har jobbet med dette siden januar, og sikret oss at vi – og dere som er kursledere – kan følge de nye reglene.

Det er to tiltak vi må gjøre for å oppfylle reglene:

Samtykkeregler

Alle som oppgir informasjon til kursleder må samtykke i at informasjonen gis videre til Funkis. Dette kan vi gjøre i utlysning/invitasjoner til hvert enkelt kurs ved å legge til følgende tekst:

«Kurset får tilskudd fra studieforbundet Funkis og registreres i studieforbundets datasystem. Ved å delta i kurset gir du samtykke til å registrere navn, fødselsdato, telefon, adresse og e-post. Det er bare arrangør og studieforbundet som har tilgang til opplysningene». 

Databehandleravtale 

Funkis må skrive en databehandleravtale med alle våre medlemsorganisasjoner. Avtalen skal sikre at når deres kursledere sender oss informasjon skal vi behandle informasjonen riktig. Voksenopplæringsforbundet arbeider med å lage en avtale som alle studieforbund kan bruke, og som sikrer at informasjon som blir lagt inn i KursAdmin blir forsvarlig passet på.

Denne felles avtalen er fremdeles under utarbeidelse.

Anbefal artikkel på facebook