Odd Erik Randen er ny rådgiver i Funkis

En mann som står foran Trevi-fontenen i Roma og smiler til kamera.

Dette er Odd Erik!
15. mai tar han over jobben som rådgiver i Funkis etter Jørn Rosland, som blir pensjonist 1. juni.

Odd Erik Randen er en hyggelig mann på 55 år. Han er opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men har vært bosatt i Oslo og omegn siden 80-tallet. I dag bor han i Bærum med samboer og tre barn på 17, 20 og 24 år.

Kompetent

Odd Erik har de siste 12 årene jobbet som studiekonsulent og pedagogisk ansvarlig i Studieforbundet natur og miljø. Her jobbet han blant annet med veiledning og tilrettelegging for frivillige organisasjoners kursvirksomhet, så mye vil være kjent stoff for ham når han nå blir en del av Funkis-teamet.

I tillegg har han sittet i flere ressursgrupper og utvalg, deriblant i Miljødirektoratet, Vox (tidligere Kompetanse Norge) og Voksenopplæringsforbundet.

Allsidig

Odd Erik er adjunkt, en utdannelse han tok i nokså voksen alder. I tillegg til lærerjobber har han også arbeidserfaring innen en rekke andre områder. Vi nevner i fleng: Asfaltarbeider, sambandsmann i Kongens garde, portør, miljøarbeider, med mer. Det er med andre ord en meget allsidig og kompetent person vi får inn i Funkis-fellesskapet!

-Hva var det som motiverte deg til å søke stillingen i Funkis?

-Mange ting! svarer Odd Erik.
-Jeg har hatt et godt inntrykk av Funkis gjennom årene mine i Studieforbundet natur og miljø og aktuelle samarbeidsorganer. Jeg har inntrykk av Funkis som et «fremoverlent» studieforbund, som jobber aktivt for medlemmene sine gjennom godt politisk arbeid og med en seriøs pedagogisk
tilnærming. Det har vært i bakhodet mitt at det feltet vi jobber innenfor, som er voksenopplæring og livslang læring, er under press i disse dager. Særlig har fritids- og kulturfeltet en utfordring i å legitimere aktivitetene sine i konkurranse med arbeidslinjen. Her tror jeg at det feltet og de kursene Funkis er engasjert i har et større potensiale for å få velvillig prioritering fra myndighetene.

Til sist og ikke minst, så er skiftet av jobb personlig motivert, da jeg har en multifunksjonshemmet datter. For å holde humøret oppe i tunge dager, så pleier vi i heimen å si, at vi kunne vært medlemmer i de fleste av de organisasjonene som er aktive i Funkis. Jeg har altså et brennende engasjement for de som står utenfor og jeg har også en personlig erfaring med de utfordringene som de foresatte møter.

-Hvilke forventninger har du til din nye jobb?

-Jeg forventer å komme til en organisasjon der jeg kan få bruke den kunnskapen og kompetansen jeg har tilegnet meg i disse årene, men viktig er det også å få arbeide med nye oppgaver og mennesker jeg ikke har jobbet med tidligere. Jeg gleder meg også til å ta fatt på oppgaver som er i det feltet som Funkis er engasjert i, da jeg tenker at dette er et område som er «litt viktigere» å prioritere.

Og med det ønsker vi Odd Erik Randen velkommen inn som rådgiver i Funkis.
Jørn Rosland vil jobbe sammen med ham ut mai og sørge for nødvendig overlevering av viktig kunnskap.

Anbefal artikkel på facebook