Kjenner du en læringshelt i Oslo?

3 animerte figurer som utfører forskjellige bevegelser.

Årets Læringshelt er en pris som hvert år deles ut til en person, som ved hjelp av utdanning eller annen læring har kommet seg over hindringer og nådd et mål. Prisen er kr 5000 og et diplom. Forslag kan sendes inn til VOFO innen 31. mai. 

Formål

Prisen Årets Læringshelt har som formål å verdsette en person som i voksen alder har endret sin livssituasjon ved å ta utdanning og opplæring og som gjennom dette også har inspirert og motivert andre til å gjøre det samme.

Prisen skal bidra til å gjøre feltet voksnes læring kjent og fokusere på alles mulighet til å endre sitt liv gjennom egen læring.

Kriterier

Prisen tildeles personer som har brukt utdanning og læring for å komme videre i livet, og som har klart det, tross ulike hindringer i livsløpet. Disse hindringene kan ha vært basert på alder, kjønn, fysisk eller psykisk funksjonshemming, mangelfull grunnutdanning eller sosiale eller kulturelle forhold.

Utdanningen som har ført til en dokumentert ny livssituasjon, kan ha vært kort eller lang, formell eller ikke-formell, teoretisk og/eller praktisk.

Prosess

Juryen består av daglig leder for VOFO Oslo og en representant fra styret i VOFO Oslo. Prisen utlyses i nettverkene for voksnes læring.  Juryen vurderer innkomne forslag og avgjør priskandidaten. Forslaget må begrunnes og dokumenteres.

Innstilte kandidater må gi sitt samtykke, og må gjøres kjent med og akseptere den medieoppmerksomheten prisutdelingen kan medføre.

Prisen består av kr 5 000 og et diplom.

Prisutdeling er 19. september på Deichmanske bibliotek.

Forslag til kandidat sendes innen 31. mai 2018 til berit.mykland@vofo.no

Skjema for nominasjon finner du vedlagt.

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook