Årsmøte 2018: Funkis har fått seks nye medlemmer

Kvinne som står ved en talerstol og snakker inn i en mikrofon.

Studieforbundet Funkis avholdt årsmøte i Norges Røde Kors’ lokaler torsdag 19. april. 26 organisasjoner og seks fylkesledd var representert. Vi fikk seks nye medlemmer og Funkis teller nå 86 organisasjoner! Nytt styre ble også valgt.

Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Stortingets Forsknings- og Utdanningskomite hilste til årsmøtet. Hun startet med å gratulere studieforbundene med rekord i rekruttering av voksne til læring over hele landet i fjor. Hun fortsatte å snakke engasjert om nødvendigheten av uformell opplæring som supplement til det formelle utdanningssystemet, og var spesielt oppmerksom på organisasjonenes læringstilbud til de som ikke har fått fullt utbytte av den norske skolen. Like muligheter for alle er viktig, men det blir bare tomme ord dersom det ikke fylles med innhold og tilrettelegges. Tybring-Gjedde understreket også verdien av erfaringsutveksling og likepersonarbeid, og at organisasjoner som tilhører Funkis fanger opp mennesker som ellers kunne falt utenfor og skaper ny tillit og læringsvilje i dem. Sosial bærekraft, høy tillit og inkludering er verdier som kjennetegner det norske samfunnet, og disse verdiene må ivaretas.

- Vi må alle arbeide for et samfunn og et arbeidsliv som gir rom for bidrag fra alle og som gir ansvar til alle, i et stadig mer krevende og omvekslende arbeidsliv, sa hun.

Avslutningsvis informerte Tybring-Gjedde om at Høyre arbeider aktivt med en ny antidiskrimineringslov og ny plan for spesialundervisning i skolen. Hun mente at mye av dette arbeidet daglig skjer i praksis, i regi av organisasjoner og frivillighet. Hun ønsket oss et godt årsmøte og lovet å følge med på Funkis’ arbeid framover. Styreleder Kristin Berglann Tronrud takket på vegne av årsmøtet for hilsenen og ga blomster til Mathilde Tybring-Gjedde.

Tre kvinner som smiler til fotografen. Den ene holder en blomsterbukett.

Seks organisasjoner hadde denne gang søkt om medlemskap i Funkis, og det var en stor glede å kunne applaudere dem alle inn i studieforbundet vårt. De nye medlemmene er:

Norsk Dysmeliforening

Ridderrennet

Lungekreftforeningen

Norsk forening for Angelmans Syndrom

Hvite Ørn Norge

HHT-Osler foreningen, Norge

Mann som står ved en talerstol. Han ser på bilde av en logo for Lungekreftforeningen på en storskjerm.

Stian Juell Sandvik Fra Voksenopplæringsforbundet var ordstyrer gjennom møtet og fikk blomster for solid og fin møteledelse.

En kvinne har nettopp gitt en bukett med blomster til en mann.

Andre som fikk blomster var Jørn Rosland, som gikk ut av styret som ansattes representant. Line Blålid fra Norsk forening for Ehlers Danlos syndrom gikk av som vara, men var ikke tilstede på årsmøtet.

En mann løfter en blomsterbukett over hodet. En kvinne står ved siden av og klapper i hendene.

Og her er Funkis’ nye styre

En mann og seks kvinner står ved siden av hverandre og smiler til fotografen.

Fra venstre: Svein B. Holmen, Tamar Loria, Mille Falstad, Elisabeth W. Thomassen, Eva Høili, Åse Harstad og Kristin Berglann Tronrud. Nestleder Thor Einar Holmgard hadde meldt forfall til årsmøtet. 

Anbefal artikkel på facebook