FAQ: Spørsmål og svar

Image: 

To lyspærer ved siden av hverandre. Den ene inneholder et spørsmålstegn, den andre et utropstegn.

Hva er studiearbeid?

Å arrangere kurs. Mennesker samles for å lære sammen.

Kan vi ha kurs i utlandet?

Ja, man kan arrangere kurs i utlandet.

Hvem kan være kursholder?

Kursholder må ha kompetanse innen kursets mål.

Kan vi melde inn kurs på papir?

Ja, du kan melde inn kurs både på papir og i KursAdmin, som er et elektronisk registreringsprogram.

Når jeg melder inn kurs elektronisk, får jeg ingen papirer i retur som kan lagres i perm. Skriver Funkis ut elektronisk innmeldte kurs, eller blir disse kun liggende på nett?

Funkis har pr. i dag papirutgaver av alle inn- og ferdigmeldinger sendt på papir. Disse registreres elektronisk av saksbehandlere i Funkis sentralt. Kurs som registreres direkte i KursAdmin av kursarrangør, blir lagret elektronisk og skrives ikke ut på papir.

Hvor mange deltakere?

Funkis anbefaler minst 3 deltakere ved kursoppstart, for å få muligheten til erfaringsutveksling.

Hvilken aldersgrense finnes for å være godkjent deltaker?

En godkjent deltaker må fylle 14 år innen utgang av året. Oppad er det ingen grense. Yngre personer kan delta, men blir ikke regnet med.

Må alle deltakere være medlemmer i vår organisasjon?

Nei.

Hvor mange må ha tilrettelegging for å få TRT?

Minst 1 person med behov for tilrettelegging, og tilrettelegging må gjennomføres. Dette kan utløse TRT.

Påvirker antall deltakere kurstilskuddet?

Nei.

Hvor mange timer må det være for at det er et kurs?

Det må være minst 8 timer. Studieplanen angir timerammen.
Du kan lese mer om studieplaner her

Må kurset godkjennes før start?

Ja, kurset skal godkjennes før start.

Når man har fått godkjent et kurs med start- og sluttdato, men må utsette kurset: Må man da sende inn en ny søknad?

Nei, du trenger ikke søke på nytt dersom kurset utsettes. Gi oss beskjed, så lar vi kurset stå åpent til dere har nye datoer klare. Det er mulig for kursarrangør å endre kurstidspunkter underveis i KursAdmin.

Må budsjett og kursdeltaker godkjennes på forhånd?

Nei.

Skal jeg sende inn kvitteringer med regnskapsrapporten når kurst skal ferdigmeldes?

Nei, dere skal ikke sende kvitteringer eller bilag til Funkis. Disse beholder dere i eget kursregnskap i laget som dere skal forevise ved eventuell stikkprøvekontroll.

Hvor lenge kan et kurs vare?

Tidsperspektiv: Et kurs kan vare 1 dag, en helg, 1 måned, 1 år.

Kan man holde et kurs over 2 år?

Ja.

Hvor stor del kan være pause?

60 minutter kursaktivitet kan inneholde 15 minutter pause.

Hvor mye må man være til stede for å bli godkjent som deltaker?

En deltaker må ha vært tilstede i 75% av det totale timetallet.

Kan for- og etterarbeid medregnes som kurstid?

Nei, det er bare den tiden deltakerne er samlet som regnes som kurstid.

Kan vi regne halve timer?

Halvannen time regnes som 2 timer i kurssammenheng.

MÅ det være egenandel?

Nei. Kursarrangør avgjør dette.

Kan laget betale kursholder?

Ja.

Hvor kommer tilskuddene fra?

Opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd kommer fra staten.

Hva er TRT?

Tilretteleggingstilskudd er et supplement til opplæringstilskuddet, og gis for funksjonshemmede og andre som trenger særskilt tilrettelegging.

Er styremøte kurs?

Nei, styremøter er ordinær organisasjonsdrift.

Kan ulike organisasjoner samarbeide om kurs?

Ja, men kun en organisasjon kan stå som arrangør og søke om tilskudd.