Nye rutiner for TRT

Mann i rullestol og kvinne som sitter på en benk. De spiller sjakk.

KursAdmin tilpasses nye rutiner for tilretteleggingstilskudd (TRT) fra 6. april 2018.
Alle kurs som er gjennomført før 1. april skal ferdigmeldes/avsluttes innen 5. april. 
 

Nye TRT rutiner

Tidligere timesats for TRT fjernes og alle kurs som har behov for tilretteleggingstilskudd må fylle ut et TRT-skjema som lastes opp i KursAdmin.

Her finner du TRT skjema
Her finner du TRT veileder

Grense på kr 3000

TRT søknader under kr 3000 behandles direkte av Funkis.
TRT søknader over kr 3000 behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis. Organisasjonens sentralledd må godkjenne søknader over kr 3000 aktivt i KursAdmin, og kvalitetssikre at tilretteleggingen er forstått og riktig kalkulert på lokallagsnivå.

Opplæringstilskudd og kurs med utgifter mindre enn kr 400

Opplæringstilskuddet blir fortsatt kr 80 per time. 

Kurs uten utgifter eller utgifter mindre enn kr 400 får som tidligere minstesats kr 400 til kurs.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt ferdimelding av kurs eller nye TRT rutiner.

Du kan også lese mer om tilretteleggingstilskudd her

Anbefal artikkel på facebook