Søknad om TRT

Hvordan søker kursarrangør TRT?

Først og fremst må kursarrangør reflektere godt over arrangerte kurs og inneha oversikt over nødvendige tilretteleggingsbehov for kursdeltakerne, og hva slags tilretteleggingstiltak som ble gjennomført. 
Medførte tiltaket ekstra utgifter for kursarrangør? Da kan kursarrangør søke om TRT-tilskudd.

Kursarrangør kan søke om tilretteleggingstilskudd ved å fylle ut relevant skjema og laste dette opp i KursAdmin for hvert enkelt kurs. Det totale beløpet for TRT legges også under fanene "Økonomi" og "Søk om tilskudd" i KursAdmin.

Utbetaling etter søknad

Tilretteleggingstilskudd disponeres til organisasjonene en gang i året og utbetales etter søknader.

TRT-søknader under kr 3000 behandles direkte av Funkis.

TRT-søknader over kr 3000 fra lokal- eller fylkeslag behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.