Ekstra kostnader ved tilretteleggingstiltak

Hva defineres som ekstrakostnader ved et tilretteleggingstiltak?

Funkis har laget en oversikt over ni typer tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle for våre medlemsorganisasjoner, og som kan medføre ekstra kostnader:

  1. Ekstra personale
  2. Ekstra utstyr / materiell, kosthold eller medisin på kurset
  3. Tilrettelagt kurssted
  4. Tilrettelagt kursprogram
  5. Tilrettelagt undervisningsmateriell
  6. Lærere med spesiell / sjelden kompetanse
  7. Avlastning, barnepass
  8. Transport
  9. Ekstra planleggings-, utviklings- og / eller oppfølgingsarbeid

Bilag av kostnader skal foreligge hos kursarrangør og framvises ved stikkprøvekontroller.