Studieforum med oppmuntrende tilrop

En mann med lue på hodet, foran et lerret med skriften Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO) og under Nasjonalt Oppmuntringstilsyn.

Årets første Studieforum ble avholdt 6. mars, med 26 deltakere. Det ble presentert tall for 2017, nye rutiner for tildeling av tilretteleggingstilskudd (TRT) og sist, men ikke minst: Vi fikk en solid injeksjon med oppmuntring fra Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO).

Jørn Rosland kunne stolt presentere fjorårets kurstimetall, som ble hele 169 056 timer fordelt på 73 organisasjoner. Størst var økningen hos Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), som også i 2017 passerte 50 000 kurstimer!

Men også mindre organisasjoner, som Achilles of Norway og Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) kunne vise til høyere timetall sammenliknet med 2016.

Nye TRT rutiner

Det blir fra 1. april i år endringer i rutinene for tildeling av tilretteleggingstilskudd (TRT). Dette skjer etter pålegg fra Kompetanse Norge og betyr at TRT ikke lenger vil være en del av timesatsen.

Mange mennesker sitter i et rom, en kvinne står foran og viser en powerpoint på et stort lerret i bakgrunnen.

 Fra 1. april skal tilrettelegging dokumenteres for hvert kurs. Dette gjøres på et eget skjema som lastes ned og deretter legges inn i KursAdmin. Tamar Loria orienterte om de nye rutinene.

Tid for oppmuntring

Dagens høydare sto sosialantropolog Ivar Haugstad for. Han er en av grunnleggerne bak Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO), også kjent som Nasjonalt Oppmuntringstilsyn.

En mann står foran et lerret med skriften Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring.

Haugstad spør for eksempel om din organisasjon er en ladestasjon for ildsjeler? Og han mener humor er et virksomt verktøy dersom vi vil lære på en kreativ måte. Tillit og trygghet gir rom for humor og åpner opp for lysten til å stille spørsmål.

Han snakker om tre grunnleggende sosiale plikter, som er plikt til å gi, å ta i mot og å gi tilbake. Med andre ord: Raushetsplikt!

Roller i et fellesskap

Her finner vi 4 hovedtyper: Aktiv, passiv, positiv og negativ.

En mann står ved siden av et lerret, hvor det er et kryss. Øverst står skrevet aktiv, nederst passiv, på ene siden negativ og på motsatt side positiv.

Inne i dette «krysset» befinner det seg et mylder av forskjellige avarter: PR (Paragraf Ryttere), EV (Energi Vampyrer), LUPU (Luskepuddinger) og UI (Utagerende Introverte) - for å nevne noen. Disse mennesketypene vil naturlig nok henge sammen med likesinnede og slik finne sin plass.

Haugstads foredrag var en fin og god blanding av studie og praksisfortellinger. Han motiverte og skapte glede og engasjement. Foredraget var matnyttig og medlemmene våre fikk konkrete tips de kan bruke i sine organisasjoner.

Du kan lese mer om IISO på deres hjemmesider og på siden deres på Facebook

Alle presentasjonene kan du laste ned her.

 

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook