Timetallet i Funkis opp 11 prosent

En pil som går over flere stigende søyler.

Tallene for 2017 er oppsummert: De viser at kursaktiviteten i Funkis fortsetter å stige. I fjor ble det registrert 169 056 kurstimer, noe som er en økning på over 11 prosent sammenliknet med 2016. 56 782 personer deltok på kurs (opp 3,5 prosent) og antall kurs utgjorde hele 7701, en økning på over 10 prosent.

Dette viser at det foregår en betydelig kompetanseheving ute i organisasjonene, og Funkis takker dere alle og enhver for strålende innsats!

Endring i søknadsrutiner for TRT fra 1. april

I 2018 forsetter Funkis å fordele to typer statlig tilskudd til medlemsorganisasjonene: opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT).

Nytt i år er at TRT ikke tildeles som en del av timesatsen. I stedet skal tilrettelegging heretter presiseres for hvert kurs. Det vil komme et eget skjema for dette i KursAdmin. Dette betyr at TRT fremdeles er et tilgjengelig tilskudd for Funkis’ organisasjoner. Det er kun søknadsprosessen som vil bli noe forskjellig fra tidligere.

Endringene trer i kraft fra 1. april. Inntil da gjelder dagens søknadsrutiner og timesatsen fra 2017: kr 80 (OT) og kr 60 (TRT).

 Mer informasjon om de nye rutinene for TRT-tildeling kommer etterhvert. Du kan også laste ned informasjonen som ligger i vedlegget her.

 

Dokument: