LHL har passert 50 000 kurstimer

Kvinner smiler og holder en kake i hendene. På den er det skrevet 50.000 timer.

Kursaktivistene i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL,  har passert en milepæl: I 2017 gjennomførte de over 50 000 studietimer! Dette ble behørig feiret med sjokoladekake og gode ord – først og fremst til alle de driftige fylkesstudielederne rundt om i landet.

 

- Vi er strålende fornøyd med innsatsen, sier Ragnhild Rørvik, rådgiver og studieleder i LHL sentralt.
- Det er disse flotte og dyktige folkene i fylket som veileder, hjelper og ikke minst motiverer lokallagene til å arrangere og rapportere et mangfold av kurs. Det betyr at masse flotte aktiviteter blir gjennomført i lagene, og at mellom 14- og 15 000 kursdeltakere har fått anledning til å møtes for å dele erfaringer og få ny kunnskap. LHLs motto er "Et bedre liv" – og vi vet at kursvirksomheten er med på å gjøre livet til mange kronisk syke og deres pårørende litt bedre og lettere, påpeker hun.

Funkis gratulerer LHL med de 50 tusen, og får også skryt tilbake:

- Jeg vil få takke dere som er ansatt i Funkis for meget god veiledning når lokale studieledere ringer. Dere hjelper, støtter, gir råd og er alltid like blide og hjelpsomme. Det er det mange som forteller meg! Så TAKK for jobben dere gjør for oss, fastslår Ragnhild Rørvik.