Studieledersamling i Tromsø til våren

En bro som går mellom to landområder. Snødekte fjell i bakgrunnen.

Funkis inviterer studieledere fra sentrale medlemsorganisasjoner til faglig samling i Tromsø fra 24. til 26. april. 
Studieledersamlingen er et årlig arrangement for kompetanse- og erfaringsutveksling. 1 - 2 personer med tilknytning til kursvirksomhet fra hver hovedorganisasjon kan melde seg på.
Søknadsfrist: 15. februar.

Tema for samlingen setter fokus på følgende områder innen kursvirksomhet:
Hvordan skaper vi et godt nettkurs, ordinære kurs og aktive lokallag for integrering av innvandrere. I tillegg blir det litt informasjon om regelverk/rutiner i Funkis.

Dette blir en faglig samling i kombinasjon med kulturelle opplevelser i «Nordens Paris».  

Vennligst se vedlagt program og påmeldingsskjema, som sendes til pia@funkis.no innen 15. februar. 

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook