Funkis søker ny rådgiver

En mann som holder et hefte og en kulepenn og ser mot kamera.

Studieforbundet Funkis søker etter en som vil overta jobben til Jørn Rosland, som går av med pensjon i mai. Sekretariatet består av 5 ansatte og har kontor sentralt i Oslo. Her kan du lese om hvordan Jørn har opplevd sine 19 år i Funkis.

 

 

Jørn begynte i Studieforbundet Funkis i april 1999 og er den som har jobbet her lengst. Ingen vet mer om Funkis’ historie enn Jørn, det er sikkert og visst!

Han er utdannet lærer, med spesialpedagogikk og matematikk som fordypningsfag, og hadde jobbet i skoleverket i rundt 25 år, inkludert 10 år som administrativ leder/rektor for voksenopplæring, før han startet i det som den gang het Funksjonshemmedes Studieforbund. 

 

Hva har du likt med jobben i Funkis, Jørn?

Det har vært en fin fordeling mellom å fordype seg i å holde orden på kurstilskudd og tall, og det å jobbe med ulike prosjekter og treffe medlemsorganisasjoner sentralt og lokalt. Friheten til å kunne velge mellom disse jobbaktivitetene har passet meg kjempefint. Godt kollegialt samarbeid gjør det også hyggelig å møte på jobben hver dag.

Har du støtt på utfordringer underveis?

Ja, jeg synes det har vært spennende utfordringer hele tiden. Da jeg startet i Funkis hadde vi 31 medlemsorganisasjoner og et samlet årstimetall på 44 000 timer. Utfordringen var å nå ut til medlemsorganisasjonenes lokallag med den «gode nyheten» at de kunne få kurstilskudd til kurskostnadene. Det synes jeg Funkis, i samarbeid med organisasjonene sentralt, har lykkes godt med. Nå passerer vi 165 000 årstimer med god margin.

Funkis har i dag 81 medlemsorganisasjoner og fordeler totalt over 33 millioner i kurstilskudd, mot ca 5,5 millioner i 1999.  Jeg tror mye av årsaken til denne utviklingen ligger i at Funkis har samlet medlemsorganisasjonene i mange ulike prosjekter hvor de har fått dele erfaringer og sammen funnet gode rutiner og løsninger for organiseringen av kursaktiviteten.

Syns du at du har fått muligheter til utvikling i Funkis?

Over så lang tid har måten å utføre arbeidsoppgavene, med godkjenning og rapportering av kursaktiviteten, endret seg mye. Nye systemer å sette seg inn som gjør jobben mer effektivt. Og den utviklingen vil fortsette. Spesielt lærerikt har det vært å delta i ulike prosjekter innen organisasjonsutvikling, kursutvikling og nettundervisning.

Jeg har lært utrolig mye om frivillighet, organisasjonsliv og mennesker, og begrepet «Livslang læring» har fått et større og mer variert innhold.

Har du noen gode råd til den som skal ta over jobben etter deg?

Rådet mitt er først og fremst å ha respekt for våre «kunder» som gjennomfører opplæring for sine medlemmer lokalt. De har oftest selv en ekstra helseutfordring. I tillegg bruker de mye fritid for å tilfredsstille krav til rapportering for å få kurstilskuddet fra Funkis. De er heltene!

Har du lyst til å søke på jobben til Jørn?

Du kan lese stillingsannonsen her.

Vi venter i spenning på din søknad...

Fem mennesker i en animasjon