God stemning på høstens Studieforum

Illustrasjon av fire ulike typer: Den blide, den bebreidende, den snusfornuftige og den avsporende.

Et 30-talls personer fra organisasjoner og fylkeslag kom til høstens Studieforum i Norges Røde Kors’ lokaler tirsdag 7. november. Vår nye rådgiver Tamar Loria fikk presentert seg, tall og pågående prosjekter ble vist. Til slutt et inspirerende foredrag av Eva Allison Sollie fra EQ Institute, hvor tema var hvordan vi kan lære å skape gode relasjoner både til oss selv og andre.

 

 

Tamar Loria presenterte seg for de frammøtte, og sa bl.a. at hun hadde et spesielt forhold til Røde Kors, fordi her hadde hun jobbet som frivillig da hun kom til Norge i 2011.

Kvinne snakker i en mikrofon foran en forsaming.

Jørn Rosland viste tallene for 3. kvartal, og det er til nå registrert 7000 flere kurstimer enn på samme tid i fjor. Det viser seg også at 93 prosent av kurs nå meldes inn direkte i KursAdmin. Dette er veldig bra!

en powerpoint-predentasjon som viser Funkis stud-app, mikroleksjoner og nanolæring.

Vi fikk også informasjon om gode kurs, som "Kajakk og mestring" i Burg Oppland. Samt litt om nettkurset "Mikroleksjoner og nanolæring" som pågår i november i regi av Norsk Nettskole. 24 deltakere fra 13 organisasjoner er med, og flere ønskes med på nettkurs framover!

Her kan du laste ned presentasjonen til Jørn

Vi gjør alle så godt vi kan!

Her er et kort sammendrag av foredraget «God stemning»:

Kvinne står og snakker foran en forsamling. Powerpoint-presentasjon i bakgrunnen.

EQ-terapeut (EQ betyr emosjonell intelligens) Eva Allison Sollie åpnet sitt foredrag med denne påstanden: Vi gjør alle så godt vi kan!

Mor og far var våre første kjærligheter og våre største forbilder. Som barn kopierte vi våre foreldre. Hva vi får av våre foreldre de første 7 årene av våre liv er avgjørende for vår utvikling senere. Opplevelsen av oss selv skapes da.

En forutsetning for å kunne ha en nær og kjærlig relasjon til andre, er at du har en slik relasjon til deg selv. Det er derfor vanskelig å ta imot fra andre det du ikke kan gi til seg selv.

Angsten for å bli forlatt

Vår primære frykt er angsten for å bli forlatt og vi går gjerne på akkord med oss selv for å unngå dette.

Vi er født som perfekte slott med mange forskjellige og fantastiske rom. Dersom disse rommene ikke blir anerkjent som gode nok, eller trenger oppussing, blir vi redde for å invitere andre inn i dem: Er jeg god nok? Vil jeg bli forlatt?

Frykt er gift for nytenkning og kreativitet.

Fornuft og følelser er ofte ikke i samsvar. Det er nær forbindelse mellom ord og følelser og handler om dialogen vi har med oss selv

Før var idealet at man skulle «ta seg sammen». Dette førte til at mange barn ikke fikk lov eller mulighet til å være tro mot seg selv, ta sine følelser på alvor og få anerkjennelse for dem – noe som igjen førte til lav selvfølelse. En EQ-terapeut ønsker å bidra til at barn blir møtt på en mer ivaretagende måte enn tidligere generasjoner, slik at de kan utvikle en god selvfølelse.

To måter å leve i verden på

Indrestyrt:

 • Åpen for andre
 • God selvfølelse
 • Trygg på egen identitet
 • Ikke avhengig av hva en gjør, men hvem man er

Ytrestyrt:

 • Hva vil andre tenke og si?
 • Kan ha god selvtillit, men lav selvfølelse
 • Det jeg gjør = hvem jeg er

Blir den som er indrestyrt en egoist? Nei, mener Eva. Har du god kontakt med dine egne følelser, så utvikler du også empati for andre. Setter man navn på sine følelser, slipper man å gå rundt med en «indre uro».

Selvkritikeren: Stemmen i hodet

Forskning viser at de de fleste svarer dette når de blir spurt på dødsleiet om hva de angrer på i livet: At de ikke har vært tro mot seg selv.

Hvordan kvitte seg med selvkritikeren:

 • Bli klar over at du har en
 • Bestemme deg for å endre den stemmen

Den gamle selvkritikeren kan komme tilbake inn gjennom bakveien dersom vi prøver å endre et tankemønster. Det er helt vanlig og viser at "minnespor" finnes både i hjernen og i kroppen: Kroppen husker det du har glemt eller fortrengt. Endring tar tid!

Bli klar over hvordan du står, rent fysisk. Er det samsvar mellom ditt kroppsspråk og hva du sier?

Verneskjold

Når vi føler oss utrygge og trenger et skjold for å bli likt eller beholde plassen / ikke bli forlatt. Handler om personen som bærer det og må ikke tas personlig av den som utsettes for utspill.

Her er noen typiske verneskjold:

 • Blidgjørende: Å sørge for at alt er på stell og at alle har det bra
 • Bebreidende: Å ta kampen på forskudd. Stå i konstant beredskap. Roper ofte fra sidelinjen med står sjelden på arenaen og handler
 • Superfornuftig: Lite begeistring og følelser, mye forskning…
 • Avsporende: Gjøgleren

Et verneskjold kan være både nyttig og livsnødvendig å ta på seg i faser av livet. Men når årsaken til frykten er borte, fortsetter vi gjerne å ha det. Ofte har vi ikke bare ett verneskjold, men gjerne en kombinasjon av flere.

De ulike mønstrene

Sosialt ansvar:

 • Sørger for andres velvære men ikke sitt eget 
 • Betinget kjærlighet til seg selv

Personlig ansvar:

 • Kontakt med egne følelser
 • Kjenner sine behov og har grenser i fokus
 • Tar valg og kommer seg videre
 • Ubetinget kjærlighet til seg selv.

Egoist:

 • «Snurper igjen» og stenger av sitt følelsesliv
 • Begrenset kontakt med kjærlighet.

Offerrollen: Er menneskelig i en overgangsfase. Blir du der, kan du bli en ekspert på å gi andre dårlig samvittighet.

Personlig språk nøkkelen til en nær relasjon

Generelt språk:

 • Dømmende
 • Finnes kun en sannhet
 • Mål: Vinne
 • Sier "Du-, Man-, Vi- "
 • Tenker "Må, Bør, Skal"
 • Begrenset eller ingen ord på følelser
 • Spør som regel "Hvorfor"

Personlig språk:

 • Ikke-dømmende
 • Rom for ulike sannheter og følelser
 • Mål: Forstå
 • Sier "Jeg-"
 • Tenker "Jeg vil/vil ikke, Jeg vet ikke hva jeg vil, Ja/Nei"
 • Setter ord på følelser
 • Spør som regel "Hva-, Hvordan-. Gjentar nøkkelord"

80% av kroppsspråket er følelser.

Husk at "Nei" er ofte et "Ja" til deg selv!

Sympati versus empati

Sympati:

 • Ønsker å "fikse følelsen": - Det er jo ingenting å være redd for!

Empati:

 • Gir andre lov til å stå i sine følelser
 • Er tilstede for den andre og møter / anerkjenner følelsen

Her kan du lese mer om emosjonell intelligens som terapiform

Flere bilder fra Studieforum kan du se på vår Facebook-side.