Reisestipend 2018

Fly som ligger på et tastatur.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet (VOFO) reisestipend for studiereiser til utlandet.
Søknadsfrist er 17. november. Stipendet er individuelt og søkes elektronisk via denne linken

Formål og målgruppe

Formålet med VOFO sitt reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner
 
VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formål i søknadene.
 

Individuelt stipend

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.
Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2012-2017) vil ikke bli vurdert.
 

Maksimalsatser for stipend

Danmark og Sverige: kr 5000
Finland, Barentsregionen og Baltikum: kr 6000
Europa for øvrig: kr 7000
Andre verdensdeler: kr 9000
 

Frist for søkere er 17. november

Søknaden sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd
innen 17. november 2017. 
 
Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO
innen tirsdag 1.desember 2017. 
 
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFO sitt første styremøte etter søknadsfristens utløp.
 
Spørsmål kan rettes til VOFO ved Astrid Thoner, tlf. 22 41 00 00, mobil 48 89 07