Statsbudsjettet: Et hardt slag mot voksenopplæringen

En ung mann som holder hendene på hodet og ser veldig bekymret ut.

Regjeringen kutter 28 millioner kroner fra studieforbundene i forslaget til statsbudsjett. Omregnet for prisstigning utgjør dette en nedgang på 13 prosent i forhold til årets tilskudd. Dette er et kraftig spark mot kurstilbudene fra lag og foreninger over hele landet. Særlig vil kuttet ramme opplæringstilbud i distriktene der etterspørsel fra næringslivet er stor.

 

Etter flere år uten prisjustering av tilskuddet til studieforbundene, trår regjeringen nå til med et saftig kutt. Konsekvensen blir mindre opplæring og færre arenaer å inkludere nye borgere på i lokalmiljøene. I kompetansepolitisk strategi legger regjeringen vekt på å stimulere til at flere finner læringsmotivasjon og bygger sin læringsevne gjennom opplæring i frivillig sektor. Det er fare for at dette nå blir svekket.

Rammer lag og foreninger over hele landet

Generalsekretær Gro Holstad i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) mener kuttforslaget er skuffende og dramatisk:

- Læring og virke i frivillige organisasjoner er bindemiddelet i velferdssamfunnet og demokratiet vårt. Kuttforslaget er dramatisk for opplæringstilbudene fra frivillige og ideelle lag og foreninger landet rundt. Mange av dem er allerede avhengige av vaffelsalg og loppemarkeder for å utvikle og tilby læringsarenaer der folk bor. Regjeringen svekker kraften i den lokale opplæringsarenaen med dette forslaget, framhever hun.

Sverige bevilger i stedet for å kutte

- Vi har mottatt sterke reaksjoner fra medlemmene våre som år etter år opplever at tilskuddene minker. Vår regjering burde lære av Sverige der regjeringen bevilget 1.753 milliarder kroner til studieforbundene i år, fastslår Holstad.

- Det er også helt uforståelig at de kommer med dette sparket midt i en evalueringsprosess der Kunnskapsdepartementet gjennomgår rollen til studieforbundene. Resultatene skal først foreligge i mai neste år, påpeker hun.

De små og svake forsvinner først

Også generalsekretær Marianne Ween i Funkis opplever forslaget som et hardt slag mot studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner:

- For Funkis vil kuttet føre til at vi får to millioner kroner mindre å fordele til voksenopplæring. Dette tilsvarer støtte til 1128 gjennomsnittlige kurs hos våre medlemmer. Og vi vet at det er de små kursene i distrikter der kurstilbudet allerede er dårlig som først forsvinner, sier Ween.

Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for 15 godkjente studieforbundene som har over 400 medlemsorganisasjoner. Til sammen arrangerte de 1.42 millioner kurstimer for 505 000 deltakere i 2016.