Frist for ferdigmelding 3. kvartal 2017

For å redusere stress rundt jule- og nyttårstider setter vi frist for innrapportering av kurs gjennomført i 3. kvartal til 15. november. Det vil si kurs som ble ferdige før 1. oktober.

Det er fortsatt en del kurs fra vårhalvåret som ikke er avsluttet. Vi ber derfor medlemsorganisasjonene følge opp i egen organisasjon og hjelpe til slik at alle lokale lag kommer ajour og får kurstilskuddene sine i god til før jul.