Studieforum med spennende program

Kvinne som smiler og som holder høstløv i hendene.

Det blir Funkis-nytt og god stemning på neste Studieforum tirsdag 7. november. Vi byr på tall og tendenser for 2017, presentasjon av ny medarbeider og et spennende foredrag om relasjonsbygging. Meld deg på, dette blir bra!

"God stemning" handler blant annet om hvordan vi kan skape gode relasjoner, selv om kommunikasjonen støter på både konflikter og uenigheter. Foredraget holdes av Eva Allison Sollie, som er terapeut og foredragsholder på EQ Institute. Hun har en helt spesiell formidlings- og forklaringsevne som går "rett hjem" hos tilhørerne. Hun får svært gode tilbakemeldinger og blir oppfattet som en entusiastisk foredragsholder.
 

"God stemning" handler om:

• Hva skal til for å skape en harmonisk stemming, der alle føler seg sett og inkludert?
• Hva er konflikthemmende og konfliktfremmende språk?
• Hva er det å være ytrestyrt og indrestyrt og hvilke konsekvenser får det?
• Hva er et verneskjold og hva er grunnen til at vi bruker det når vi føler oss usikre?
• Hvordan bli kvitt selvkritikeren.
 
Med humor og alvor, og uten å ta seg selv alt for alvorlig formidler Eva dette tema på en lett og underholdende måte.
 
Tid og sted er: 7. november, kl 11 - 15, hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7.
Påmelding til jorn.rosland@funkis.no innen 20. oktober.
 
 

Dokument: