Frist for ferdigmelding første halvår 2017

Symbol for at avhuking på en sjekkliste.

Sommeren er på hell, men studieaktiviteten blomstrer fortsatt i medlemsorganisasjonene.
Kurs som er avsluttet innen første halvår, altså før 30. juni, må ferdigmeldes innen 15. september. Dermed får arrangørene tilskuddet sitt og Funkis nødvendig oversikt.

I KursAdmin finner dere aktive kurs som skal rapporteres inn under hovedfanen "Rapporter" og underfanen "Kurs".

Vi regner med at dere tar en sjekk i egen organisasjon slik at alle kurs fra 1.halvår blir avsluttet. Kurs som ikke er avholdt kan settes i status «Innstilt».

Ta kontakt med oss dersom det oppstår problemer!

Anbefal artikkel på facebook