Ephrem fra Etiopia får tegnspråkopplæring i Vågan

En kvinne og to menn sitter ved et bord. Den ene mannen og kvinnen kommuniserer på tegnspråk.

Papirløse Ephrem Hagos har vært døv på begge ørene i 10 år. Nå har han fått språklig førstehjelp fra HLF Vågan.

 

En ulykke for ti år siden gjorde at Ephrem Hagos fra Etiopia ble 100 prosent døv på begge ørene. Hørseltapet har skapt ekstra utfordringer de 8 årene han har tilbragt i Norge, og store deler av tida har han isolert seg selv fra andre. Han har gjort flere forsøk på å få medisinsk hjelp og tegnspråkopplæring i Norge, uten å lykkes.

 

HLF tilbød hjelp

Studieleder i HLF Vågan, Linda Lillevik, ønsket å hjelpe Ephrem.

- Da jeg fikk vite at en person var 100 prosent døv i Vågan uten noen form for støtte og hjelp, begynte jeg å lure på hva vi kunne gjøre med saken, sier Lillevik til Våganavisa.
- Det å lære grunnleggende tegnspråk kan fungere som førstehjelp til å hindre isolasjon, som fort blir løsningen når man i utgangspunktet har svært få å kommunisere med. For Ephrem blir det nærmest umulig å lære norsk uten først å lære tegn. Derfor tenkte jeg at et åpent kurs kunne være et positivt tiltak som kan trigge læringslyst og forhåpentligvis gi ham flere personer å kommunisere med, sier hun.

Utfordrende å lære et nytt språk via tegn

Ephrem lærte å lese og skrive amharisk (det offisielle språket i Etiopia) før han ble døv. Han kan lese amharisk på leppene og snakker også amharisk tydelig. Tegnspråk er ikke et internasjonalt språk, og det sier seg selv at det er utfordrende å tilrettelegge et kurs for en døv som i dette tilfellet ikke behersker norsk. Dette løste likevel Ephrem, hans venn og tolk Samson Kassaye og studieleder Linda på følgende måte:
- Vi lastet ned Barnas tegnordbok som ligger gratis tilgjengelig på nettet. Vi har tatt for oss bok for bok - tegn for tegn - og oversatt ordene til amharisk. Vi har skrevet dem ned, både slik de skrives, men også som lydskrift på amharisk. Dermed kan Ephrem faktisk lese ordene, og de blir også riktig uttalt på norsk! Et spennende og morsomt arbeide! forteller Lillevik.

Positiv respons fra lokalmiljøet

Kurset startet 26. april på Svolvær skole og er åpent for alle. Grunnen til det er først og fremst at Ephrem vil at lokalmiljøet skal vite at han er døv. Og Linda Lillevik bekrefter at responsen på initiativet har vært svært god.
- Kurslederne stiller opp uten andre krav til lønn enn at utgifter til barnevakt blir dekket. Vi har blitt møtt med enormt mye positivt på lokalplanet. Ting har skjedd veldig fort og det har vært utrolig positivt, sier hun.

Og Ephrem er svært glad for mulighetene kurset gir ham.
- Nå har jeg håp og inspirasjon til å fortsette å jobbe for en fremtid. Jeg trenger ikke isolere meg og ser at det er flere enn meg som har det samme problemet, sier han.

Kurset baseres på godkjent studieplan og finansieres av Studieforbundet Funkis.

Artikkelen sto på trykk i Våganavisa 19. april.

Foto: Eivind Biering-Strand.

 

Anbefal artikkel på facebook