Ny giv for nye og små organisasjoner

Tove fra Funkis står foran deltakerne, ved siden av en flipboard med gule lapper på.

I mange år har Funkis arrangert en samling for studieledere sentralt i medlemsorganisasjonene våre. Dette har vært en viktig arena for erfaringsutveksling og utviklingsarbeid. Vi har allikevel følt at vi ikke har nådd alle medlemmene våre, og da særlig de små organisasjonene. Vi besluttet derfor å fokusere på disse i 2017, gi dem bedre kjennskap til Funkis og hva vi som studieforbund kan tilby.

 

Helgen 31. mars til 2. april hadde vi invitert aktuelle organisasjoner med 18 deltakere til Holmenkollen Park Hotell i Oslo. Deltakerne kom fra Aniridi Norge, Foreningen for Søvnsykdommer, Foreningen for Kroniske Smertepasienter, Morbus Addison Forening, Gynkreftforeningen, Hjernesvulstforeningen, Turner Syndromforeningen, Ryggforeningen i Norge og Spondyloartrittforbundet Norge (SPAFO).

Representant fra Morbus Addison Forening presenterer sin organisasjon.

Det ble en givende helg for oss i Funkis og vi er også overbevist om at deltakerne følte det på samme måte. Vi ble kjent med nye organisasjoner og fikk presentert Funkis som studieforbund, lover og regler, studieplaner, kurssatser og KursAdmin. Pausene ble flittig brukt til erfaringsutveksling og vi hadde ulike gruppeoppgaver i løpet av helgen.

Flere mennesker sitter ved små bord, samlet i et rom.

Litt "lek" var det også rom for.

Flere mennesker i et rom, klapper hendene mot hverandre. Mange ler og koser seg.

Pia, Tove og Jørn i Funkis takker dere alle for aktiv og positiv deltakelse.

Pia, Tove og Jørn fra Funkis smiler til kamera.

Vi håper vi ser «fruktene» av samlingen i økt antall studietimer i tiden framover.

Utsikt over Oslo under en vakker, blå kveldshimmel med skyer på.

Tekst: Tove Eriksen.

Foto: Tove Eriksen og Pia Regine Østby Johannesen.

Anbefal artikkel på facebook