Rapport fra Studieforum

Kakediagram som viser 151787 kurstimer fordelt på 70 organisasjoner.

Årets første Studieforum ble holdt den siste dagen i februar, i lokalene til Røde Kors. Tall, tendenser og fakta for 2016 ble presentert, mens Frivillighet Norge foredro om frivillighet i dag, nettstedet frivillig.no og inkluderende frivillig arbeid.

2016 ble et rekordår for Funkis, med 151 787 kurstimer og 6992 avholdte kurs. Naturlig nok er det fremdeles de store organisasjonene, som LHL og Norges Blindeforbund, som har høyest timetall. Men også våre mindre medlemmer seiler opp på statistikken. Achilles International of Norway har kun 95 medlemmer, men registrerte nærmere 3000 timer i fjor. De er også blant organisasjonene som hadde størst økning i antall timer (329) i 2016.

Stadig flere kursledere bruker KursAdmin. 53 organisasjoner, mot 46 i 2015, registrerer alle sine kurs elektronisk. Total meldes 92 prosent av alle kurs nå inn via KursAdmin.

Funkis stud-app og Nettforum

Funkis stud-app er et 2-årig prosjekt, som skal gjøre jobben lettere for studieledere. Det skal utvikles en app for mikroleksjoner, som enkelt skal kunne utføres på mobil og andre håndholdte enheter. Som en del av dette prosjektet lages det i disse dager en nettbasert kursmal for likepersonarbeid, i samarbeid med flere organisasjoner. Dette har ført til at Nettforum, som vanligvis arrangeres 2 ganger i året, er blitt utvidet til månedlige samlinger fram til sommeren.

Mann og kvinne som står foran en forsamling, med et visningslerret i bakgrunnen.

Funkis stud-app er et samarbeid mellom studieforbundet og Norsk Nettskole, og er støttet med midler fra Extrastiftelsen.

Andre prosjekter og aktiviteter på trappene i Funkis sentralt er Møteplassen og Ny giv!

Funkis i fylkene

Ellers er det god aktivitet også ute blant våre fylkesledd. Det har nylig vært samling for fylkeslederne. Der ble det blant annet opprettet et nytt planutvalg, som skal jobbe med fylkesaktuelle oppgaver mellom de årlige samlingene. Samarbeid og felles aktiviteter mellom fylkesleddene vil blant annet bli diskutert i dette utvalget.

Frivillig arbeid = 17 operahus

Andre del av Studieforum  var viet Frivillighet Norge. 61 prosent av nordmenn bidrar med frivillig arbeid. Det betyr at vi har verdensrekord i frivillighet! Omsatt i kroner skaper frivillige hender verdier for 72 milliarder årlig, noe som utgjør 3 prosent av brutto nasjonalprodukt eller 17 norske operahus!

Kvinne som står foran en forsamling, med et visningslerret i bakgrunnen.

Organisasjonsrådgiver Siriann Bekeng presenterte også nettstedet frivillig.no:Et veldig aktuelt og nyttig forum, hvor frivillig innsats både kan etterspørres og oppspores.
De som kan bruke frivillig.no er: Alle frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, kulturfestivaler og menigheter.

«Gode sko» er ikke alltid lakksko

Inkludering utgjør en stor del av Frivillighet Norge sitt satsingsområde. Assisterende generalsekretær Ida Holmin tok her opp aktuelle problemstillinger: Hvem skal vi rekruttere? Hva skal vi rekruttere til? Mange innvandrere og flykninger vet ikke hvor de skal henvende seg for å finne organisasjoner som er aktuelle for dem. Andre tror de må ha en anbefaling for å «komme inn». For flere er organisasjonstilknytning ikke minst forbundet med noe negativt og farlig (opposisjon til styresmakter, etc).

Kvinne som står foran en forsamling, med et visningslerret i bakgrunnen. Foran sitter en kvinne på en stol og tolker med tegnspråk.

Så er det dette med norsk språk og kultur da, som ikke er like opplagt for utenforstående. Ida Holmin kom med et treffende eksempel: Lapp hjem til foreldrene fra skolen, hvor det oppfordes til å ta på «gode sko» til utflukten neste dag. En elev stiller så opp i lakksko, fordi det er jo de beste skoene!

Den siste halvtimen ble brukt til workshop, hvor deltakerne diskuterte tiltak og løsninger for bedre inkludering i egen organisasjon.

Flere mennesker sitter sammen i en gruppe og diskuterer.

Takk til Frivillighet Norge, organisasjoner og fylkesledd for bidrag, inspirasjon og innspill. Ekstra hyggelig var det at Astrid Krohn, nokså nyansatt kommunikasjonsrådgiver i VOFO, var sammen med oss denne gangen.

Funkis’ tall og tendenser og foredraget til Frivillighet Norge kan du laste ned her.

 

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook