Jobbforalle: Stillingsmarkedet for et inkluderende arbeidsliv

Logo jobb for alle.

Mange arbeidssøkere møter utfordringer når de skal søke jobb. Det kan for eksempel gjelde personer med nedsatt funksjonsevne, personer som av ulike grunner har hull i CV-en eller personer med minoritetsbakgrunn.

jobbforalle.no er en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Samarbeider med Unge Funksjonshemmede

Jobbforalle samarbeider med Unge Funksjonshemmede, blant annet ved at organisasjonens portal Jobbressurs nå er slått sammen med Jobbforalle. Målet er å styrke innsatsen og arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Den største utfordringen for mange er å få sjansen til å vise hva de kan bidra med i arbeidslivet.
Denne videoen viser noen av utfordringene, og hvordan arbeidsgiveren kan løse disse gjennom samarbeid med aktuelle aktører og ved å tilrettelegge for den ansatte.

Flere arbeidsgivere tar IA-ansvar

Stadig flere arbeidsgivere har en strategi for samfunnsansvar. Mange har signalisert sin vilje til å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å bli IA-bedrifter, gjennom samarbeid med ideelle aktører eller gjennom andre tiltak for en inkluderende rekruttering.

Magasinet Velferd

Bak jobbforalle.no står magasinet Velferd, landets eneste uavhengige blad på det omfattende feltet velferd og arbeid. velferd.no er også et nettsted, hvor du blant annet finner nyheter fra velferdsfeltet og artikler om enestående enkeltpersoner.

Afrikansk kvinne i fargerike klær som sitter i en sofa og smiler til fotografen.

En av disse er Safia Abdi Haase, som kom med sine tre døtre til Norge fra Somalia som 34 åring. I dag er hun utdannet sykepleier og sterkt engasjert i minoritetkvinners helse. Hun kaller seg «ferdig vandret», og mener utlendinger som skal integreres trenger tre ting: Kunnskap, kunnskap og kunnskap.
Les mer om denne fantastiske medvandreren her. 

Foto: Werner Juvik.

Anbefal artikkel på facebook