Trinn-for-trinn

Veilederen "Inkluderende voksenopplæring"

"Generell trinn-for-trinn veiledning" er et bidrag fra Studieforbundet Funkis og islanske Fjölmennt til et nordisk prosjekt, Nordplus. 

Prosjektet hadde som mål å hjelpe tilbydere innen voksenopplæring med å komme i gang med tilrettelagt opplæring for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi håper veilederen kan være til nytte for voksenopplæringssentre og andre arrangører i Norge.

VedleggStørrelse
Fil Trinn-for-trinn veiledning (Nordplus).docx14.33 KB