Studieforum med rikholdig program

Mennesker som holder deltakerhefte og veilederperm foran fotografen.

46 personer kom til Studieforum i Røde Kors’ lokaler på den siste dagen i oktober. 21 organisasjoner og 5 fylkesledd var representert, flott at så mange hadde tatt veien til Røde Kors’ lokaler. Ekstra hyggelig var det å ha Stian Antonsen fra Extrastiftelsen som gjest, siden alle Funkis’ prosjekter muliggjøres med midler derfra.

 

Tallenes tale

Jørn Rosland var førstemann ut med å presentere tallene for tredje kvartal.

Det viser seg at det er registrert 100 kurstimer mer enn på samme tid i fjor, noe som viser at det går oppover.

Jørn foran presentasjon av Funkis-tall på stor skjerm.

Stadig flere melder også inn sine kurs elektronisk via KursAdmin: Nærmere 90 prosent mot 82 prosent i 2015.

Møteplassen og Funkis stud-app

Jørn fortsatte med å vise gangen i to pågående prosjekter: «Møteplassen» og «Funkis stud-app». Begge er to-årige og forventes å være ferdige i løpet av 2017.

Bilde av Møteplassen på stor skjerm. 

«Møteplassen» har som mål å gi veiledning og lage gode verktøy for nye studieledere i organisasjonene. Med i prosjektet er representanter fra Mental Helse, Mental Helse Ungdom og Diabetesforbundet.  Prosjektgruppa har hatt flere samlinger i 2015 og -16.

Bilde av presentasjon Funkis stud-app

«Funkis stud-app» er et samarbeid mellom Funkis og Norsk Nettskole, med ADHD Norge og Norsk forening for slagrammede som bidragsytere.
Tema for prosjektet er å utvikle mikroleksjoner for bruk av nanolæring i nettundervisning på Funkis sin PedIT-plattform. Nanolæring betyr læring i små porsjoner med en varighet på rundt 5 minutter. Smarttelefoner og andre håndholdte enheter egner seg svært godt for nanolæring.
I løpet av prosjektperioden vil det utvikles en app som fører brukeren inn i forskjellige typer lynkurs og opplæring med kort varighet.

Mestring med Funkis, fysisk kurs

Marianne Ween og styreleder Thor Einar Holmgard sto for lanseringen av ansikt-til-ansikt versjonen av «Mestring med Funkis».

Marianne presenterer mestringskurs på stor skjerm foran folk i sal.

Kurset er nå klart til bruk for medlemsorganisasjonene. Kursmateriellet bestilles fra Funkis sentralt.
Se forøvrig egen presentasjon av kurset her.

Betingelser for frivillig innsats

Dagens foredragsholder var forskningskoordinator Synne Sætrang fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Sammen med to andre står hun bak studien «Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst».

Folk i plenum som ser på powerpoint presentasjon.

Studien fokuserer i hovedsak på følgende spørsmål:

Hvordan rekrutteres folk til frivillig innsats?

Sosiale nettverk er svært viktige i rekrutteringsprosessen. De fleste begynner med frivillig arbeid fordi de blir spurt, eller fordi de får høre om mulighetene av noen de kjenner. Flere sier snarere ja til frivillig arbeid når de blir spurt av bekjente – såkalt svake bånd – enn når de blir spurt av nære venner og familie.

Hva motiverer til frivillig innsats?

Frivillige motiveres særlig av å kunne lære noe, og av å kunne handle i tråd med egne verdier. Motivasjonen varierer også etter livsfase: Yngre oppgir i større grad «utvidelsesbegrunnelser» i forhold til lærings- og arbeidsmarked, mens eldre oppgir «vedlikeholdsbegrunnelser», som går på selvaktelse, verdier og sosiale forhold.

Har nordmenns motiver og holdninger til frivillig arbeid endret seg de siste 15 årene?

Studien viser at folk utfører frivillig arbeid i stor grad, men at de er mindre tilknyttet organisasjoner enn før. 61 prosent oppgir at de har utført frivillig arbeid det siste året, hvilket er et imponerende tall i internasjonal sammenheng. Dette skjer samtidig med at antall medlemsskap synker, noe som muligens kan forklares med at frivillig innsats er mindre organisasjonstilknyttet enn tidligere.

Hvorfor slutter frivillige?

De vanligste årsakene er knyttet til livssituasjonen: Tidsmangel, flytting, helseproblemer og barn som slutter med aktiviteter.

Kommentar fra salen:
I Funkis-sammenheng er det nettopp helseutfordringer som er grunnen til at folk begynner å bli aktive som frivillige!
Et nyttig innspill som Synne Sætrang noterte og tok med seg videre.

Her kan du laste ned hovedfunnene og hele rapporten.

Alle PowerPoint-presentasjonene fra Studieforum ligger vedlagt under.

Foto: Silje Liahagen, Kim Haldorsen og Elin Sollid.

Du finner flere bilder fra Studieforum på vår Facebook-side.

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook