Reisestipend 2017: Ny frist 20. november

Fly som ligger på tastatur.

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet (VOFO) reisestipend for studiereiser til utlandet.
NB! Ny søknadsfrist er 20. november!

 

 

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Hvem kan søke?

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2011-2016) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend

  • Danmark og Sverige: kr 5000
  • Finland, Barentsregionen og Baltikum: kr 6000
  • Europa for øvrig: kr 7000
  • Andre verdensdeler: kr 9000

Søknad om reisestipend sendes til studieforbundets sentralledd på dette elektroniske skjemaet.

Anbefal artikkel på facebook