Kompetansepluss: Søknadsfrist er 14. november

En palett med fargeklatter.

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan igjen søke om penger gjennom Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

 

 

Kompetansepluss erstatter BKA og BKF

Kompetansepluss er det nye navnet til tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA. Ordningen ble utvidet til også å omfatte basisopplæring i frivilligheten, BKF, i fjor. Målet er å forebygge utenforskap og styrke grunnleggende kompetanse i lesing, skriving, regning og IKT, samt muntlig norsk og samisk.

Hvordan legge opp kurs?

Dersom organisasjoner trenger råd og veiledning rundt søknadsprosessen eller vil vite mer om hvordan Kompetansepluss fungerer: Dysleksi Norge og CP-foreningen søkte og fikk BKF-midler, som det da het, i fjor. De har erfaring med bruken av disse midlene og kan bistå med hjelp til å lage kurs for nye søkere.

Ta kontakt med generalsekretær Marianne Ween, så formidler hun dine spørsmål videre.
Marianne treffer du på tfl. 416 63 290 og på e-post marianne@funkis.no.

Fristen for å søke på Kompetansepluss-midler er 14. november 2016. 
Du kan lese mer om søknadsprosedyrene her

Anbefal artikkel på facebook