Styret

Styret i Sogn og Fjordane Funkis 2019:

Leder:

Audun Nedrebø, HLF
audun.nedrebo@enivest.no

Sekretær:

Vidar Myren, Diabetesforbundet

Kasserer:

Audhild Sollid

Vara:

Irene Flugheim, HLF