Brukermedvirkning i forskning

Dette kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), med støtte fra Studieforbundet Funkis. 

Kursets målgruppe er personer med pasienterfaring som ønsker å delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er derfor ønskelig at deltakerne på forhånd har gjennomgått Grunnopplæring i brukermedvirkning, som dette kurset er en videreutvikling av.

Kursmateriellet består av powerpoint-presentasjon, program, kursbevis og godkjent studieplan. Dette kan lastes ned på denne siden og benyttes fritt.