Prosjekter 2016

Funkis Stud-app

Oppstart: 01.01. 2016

Avsluttes: 31.12. 2017

Prosjektleder: Jørn Rosland