Prosjekter 2015

Møteplassen

Oppstart: 01.01. 2015

Avsluttes: 31.12. 2017

Prosjektleder: Jørn Rosland

Mestring med Funkis

Oppstart: 01.01. 2015

Avsluttet: 31.12. 2016

Prosjektleder: Marianne Ween